Učenje

HATMARA MERKAVA

UČENJE IN DELAVNICE

Dodatno

V Sloveniji osnovni tečaj metode Hatmara Merkava vodi pooblaščena učiteljica metode Hatmara Merkava Mirjam Mihelčič Korez. Na izobraževanju boste pridobili novo znanje in dobili vpogled v nadaljnji razvoj. Z ustanoviteljico te metode Naomi Imber Feinberg se boste lahko srečali na obogatitveni delavnici, na kateri boste poglobili znanje o tej metodi in dobili vpogled v nove smernice. Na odmikih (retreatih) v tišini Naomi uči, kako se povezati z vodniki – kanalizirati, kar vam bo omogočilo stopiti na pot vašega poslanstva in vam hkrati pomagalo pri osamosvojitvi.

Nadaljevalni, obogatitveni tečaj je namenjen poglabljanju in razširjanju osnovnega znanja ter osvajanju novega znanja s področja kabale in drevesa življenja. Tečaj je tudi dobra predpriprava za profesionalni tečaj Metamer za vse izkušenejše praktikante metode Hatmara Merkava.

                                                                                           Z ljubeznijo, svetlobo in radostjo, Naomi Imber Feinberg

Na delavnico prinesite:

  • rotirasto brisačo, blazino, podlogo (sedimo na tleh, brisača pa je pomemben pripomoček)
  • zvezek in pisalo
  • flomastre ali barvice
  • udobna oblačila (zaželeno iz naravnih materialov)
  • dobro voljo, odprtost in radost
     

OSNOVNI TEČAJ
MERKAVA METAMORFOZA
OR EYN SOF MERKAVA Transformation

z Mirjam Mihelčič Korez

Tečaj Merkava Metamorfoze poteka ob vnaprej dogovorjenih terminih ob sobotah in nedeljah. Vodi ga Mirjam Mihelčič Korez, certificirana učiteljica. Spoznali boste: 
1.  zgodovino metode Hatmara Merkava; orgonomija, bioorgonomija, centralna DNA, Noam Adonai, Keter, Hatmara Merkava
2.  meditacijo Merkava 
3.  Havajati
4.  Yehi Or in Yehi Kodi
5.  13 programov in uporabo celostnega programa HEJ VAV YUD HEJ VAV HEJ in Lahat Hakherev Hamithapehet
6.  7. čut
7.  sprejemno in dajalno roko
8.  celostni JNRNG
9.  Shirion
10. Ma'arag
11. lestvice za merjenje s senzorjem: orgao, orgon v rdeči krvni celici, življenjska energija, odstotki
12. tabele Hatmara 
13. vodnike
14. telesa in energijske žarke, delo na daljavo
15. življenjsko in neživljenjsko energijo
16. vse oblike neživljenjske energije
17. barve
18. drevo življenja in sfere
19. od kod prihajamo, 4 svetovi duš
20. poslanstvo v življenju in kundalini
21. Etz Hakhayim – drevo življenja in Etz HaDaat Tov VaRa – drevo spoznanja dobrega in zlega
22. Nishmat Gan Eden
23.  A.Y.B.A
24. Kipat Or in Malakhei Hasharet

Na delavnici dobite učbenik in ob zaključku diplomo. Delavnica omogoča vsem
študentom izvajanje tretmajev zase in za druge.
 

SEDMI ČUT
MERKAVA METAMORFOZA
OR EYN SOF MERKAVA Transformation

z Mirjam Mihelčič Korez

Delavnica je namenjena vsem, ki bi se radi naučili uporabljati sedmi čut v vsakodnevnem življenju ali pri tretmajih. To je čut, s katerim zaznavamo energijo in nam omogoča preverjanje vseh dejstev, stanj in podatkov, in sicer neodvisno od naše volje in želja, torej brez osebne vpletenosti.
Delavnica je namenjena tudi vsem tistim, ki ste že bili na delavnici Hatmara Merkava pri Naomi in bi želeli izboljšati in povaditi vaše “blinkanje”.
Delavnica sedmega čuta je del delavnice Osnovni tečaj Merkava Metamorfoze. Kdor bo navdušen nad vsebino, lahko z doplačilom nadaljuje delavnico in pridobi diplomo.
 

OBOGATITVENI TEČAJ HATMARA MERKAVA

z Naomi Imber Feinberg

Ponovno bomo lahko v družbi z Naomi! Vedno je veliko novosti. To vedo predvsem tisti, ki delavnice ne obiščejo vrsto let. Od leta 2012, odkar sem v rednem stiku z mojstrico, se je učinkovitost metode in tudi njeno razumevanje poglobilo, veliko ljudem pa je redna praksa popolnoma spremenila življenje. Ne pozabite si označiti datuma in se seveda prijaviti.

Naomi Imber Feinberg je začela razvijati in oblikovati metodo Hatmara Merkava leta 1994. Vse znanje in vedenje je uskladila in vključila v praktično metodo, ki omogoča resnično spremembo zakonov sedanjega Stvarstva, ki povzroča trpljenje. Do poimenovanja metode Hatmara Merkava in njene registracije je prišlo leta 2002 na osnovi uporabe vseh odkritij. Ta doktrina je bila ustvarjena in se ves čas izpopolnjuje s pomočjo različnih ljudi po celem svetu, ki jo raziskujejo v praksi in z eksperimentiranjem. Bistvena misija Naomi Imber Feinberg v tem življenjskem projektu je usklajevanje in povezovanje vsega pridobljenega znanja in posredovanje metode učencem. Na ta način se lahko Hatmara Merkava širi in uporablja praktično po vsem svetu.
 

RETREAT v tišini HATMARA MERKAVA

z Naomi Imber Feinberg
SMOLNIK , SLOVENIJA 
KARUNA, PORTUGALSKA


Odmik (retreat) Hatmara Merkava vodi na pot samozavedanja, iskanja notranjega vodnika in osebnega poslanstva. Namen odmika je povezava z našim resničnim jazom, z našo življenjsko energijo in z našo notranjo radostjo. Doživljanje in prakticiranje transformacije svetlobe. Biti to, kar smo, in se povezati z vodnikom, brez strahov in ovir, ki nam preprečujejo živeti naše poslanstvo.

Na odmiku uporabljamo metodo Hatmara preoblikovanja blokad, ki zavirajo našo pretočnost na naslednjih področjih: misli, čustva, fizično telo in duša (strahovi, travme, negativnosti vseh vrst), s čimer se odpre kanal za povezovanje z vodniki.

Na tem odmiku si podarimo skrb zase, svoji notranjosti in bivanju z lastno energijo prisluhnemo tako, da se umaknemo v tišino.

Praksa bo vključevala: meditacijo Merkava, druge vrste meditacij za razvijanje sposobnosti povezave z našim lastnim vrhovnim vodnikom in našim poslanstvom, univerzalno popravilo in obnovitev (Tikun Olam), namestitev drevesa življenja, komplementarno energijo ter transformacijo strahov, navad, čustvenih stanj in vzorcev razmišljanja, ki delujejo kot blokade življenjske energije pri povezavi s svetlobnimi vodniki. Pretok življenjske energije bomo usmerjali z uporabo barv, petja, plesa, gibanja, pisanja ali slikanja in izmenjavo tretmajev za telo in dušo. Tibetanske palice bomo uporabili za vajo osrediščanja in hkratno  povezavo z vsemi tako, da smo kanal ljubezni in modrosti. Med izletom v naravo pa nas bo meditacija v hoji povezala z našim notranjim vodstvom.

OSTALE VSEBINE

Filozofija
Merkava
Učenje
Tretmaji
7 Čut
Delavnice
Koledar dogodkov