ŽENSKE IN MOŠKE VLOGE V LJUBEZENSKEM RAZMERJU

ŽENSKE IN MOŠKE VLOGE V LJUBEZENSKEM RAZMERJU

PARTNERSTVO

Kategorija: PARTNERSTVO

Včasih so se ljudje poročali zaradi preživetja ali da so ohranili nasledstvo. Družine so bile veliko večje, v gospodinjstvu je bilo poleg partnerjev veliko otrok kot tudi odraslih oseb. Torej glavno poslanstvo partnerstva v zgodovini niso bili intima, sreča in užitek. V današnjem času iskanja sreče in užitka v zaprtem odnosu je partnerstvo postalo samo sebi namen. Ni več višjih ciljev in skupnih projektov ampak le hlastanje po zadovoljitvi naših žela. Koncentracija ni več na drugi osebi in s tem smo si zaprli vrata v transcendenco, saj je  s tem vsaka možnost, da bi sprejeli drugega in drugačnost onemogočena. Le boleče večanje razpoke, ko drugačnost zažira v naše bitje, omogoča preseganje naše egocentričnosti, ki prinaša izkušnjo brezpogojne ljubezni.
Večina želi preseči partnerski odnos, ki sta ga imela njegova starša. Pot preseganja in razumevanja pa ne vodi po poti, da hočemo na vsak način biti boljši od staršev. Ko smo »boljši od staršev« po navadi delamo ravno obratno. To pa je le druga plat istega kovanca in rezultati so na koncu enako tragični, le da nosijo drugačno preobleko. Starše lahko presežemo le takrat, ko sprejmemo in ponovimo njihovo zgodbo ter v isti situaciji naredimo drugače.
Zato za uspešen partnerski odnos potrebujemo učenje, navodila in pravila. Nekaj pravil in pojasnil:
V uspešnem partnerstvu lahko sodelujeta le dve osebnostno izoblikovani osebi. Če ne vemo kaj bi s seboj in kako želimo živeti, se počutimo neljubljeni, nas je strah samote ali čutimo, da ne zmoremo sami – v partnerstvu bodo ti občutki še večji, le da bomo zato krivili partnerja.
Ljubezen v partnerstvu ni brezpogojna, vsak daje in pričakuje nekaj od partnerja. Zato se v partnerstvu vzpostavijo igre moči, ki postanejo zabavne, če jih sprejmemo in se jih zavedamo.
Iskrenost je prvi pogoj za dober odnos. Boleče moramo biti iskreni do sebe in do partnerja. Partner mora postati naš najboljši prijatelj in zaupnik. Kjer ni brezpogojne iskrenosti nastane vrzel, ki se z leti poglablja in pripelje do tragičnih zamer.
Partnerstvo in naš partner nista popolna. Popolnost iščite v umetnosti ali kakšnih drugih veščinah, ki jih pilite sami ali so vajin skupni projekt.
Pravilo, da damo vedno prednost partnerju, ki je bolj aktiven, je ključnega pomena, da se izognemo otopelosti in rutini. Na ta način bo v partnerstvu vedno več energije.
Vedno sami naredimo, to kar vidimo, da mora biti postorjeno. Vsak partner ima svoje prioritete in za vse mora poskrbeti sam.
Vse vaše bolečine so del vas in so tam bile še predenj ste živeli s partnerjem. Vajina ljubezen jih je le pripeljala na dan, da jih pozdravite.
Partner vam ne more nadomestiti vseh odnosov, ki jih lahko imamo z mamo, očetom, brati, sestrami, prijatelji in prijateljicami. V partnerstvu je potrebno ohranjati in gojiti odnose tudi z drugimi ljudmi.
Enakovredni in demokratični odnosi, kot pravi prof. Vesna Vesna Godina, v naši psihološki matrici ne obstajajo. Imamo le zapis nadrejenega in podrejenega odnosa, ki se zapiše v našo psihološko strukturo, ko nas je mama negovala. Nadrejeni ljubi (mama), podrejeni je ljubljen (otrok). Taki so tudi naši partnerski odnosi. Ti delujejo le, če je na enih področjih nadrejena ženska in moški podrejen in obratno na enih področjih je nadrejen moški in ženska podrejena. Tako se lahko partnerja vzajemno ljubita in sta ljubljena. 
Freud je na koncu tudi sam ugotovil, da so tako dečki kot tudi deklice (!) bili dojeni. Torej je prvi seksualni objekt pri deklicah in dečkih mama, torej žensko telo. Deklice smo morale v procesu socializacije to pozabiti in imamo bolj zatrto seksualno matrico kot moški. Zato mora ženska aktivno negovati svojo seksualnost, da ne ugasne.
Tako moški kot ženske si želimo ljubezni v obliki nege, varnosti in ugodja. Moški to zlahka dobi, ko živi s partnerko, ženska pa si mora poiskati dobre prijateljice, drugače bo želela, da bo njen partner skrbel za njo kot mama in ga bo pri tem nezavedno poženščila. Moški, ki se ujame v to past in začne žensko negovati, pa bo kmalu izgubil partnerkino spoštovanje, saj bo ta nezavedno čutila, da se pretvarja.
Ženske in moški smo libidinalno (seksualno), emocionalno in mentalno drugačni. Če se želimo razumeti se moramo zelo potruditi.  Na primer: če moški reče ženski »ljubim te«, s tem misli na ekskluzivno posedovanje genitalij ljubljene ženske, ženska pa ta stavek interpretira, da jo boste negovali in skrbeli za njo. V tem kontekstu pa potrebujemo navodila, kaj mora početi v partnerstvu ženska in kaj moški, da bo partnerstvo uspešno.
Naloga žensk v partnerstvu je, da negujejo seksualni ogenj v postelji. Torej moramo biti ženske pobudnice seksa in ustvarjalke erotičnega domačega vzdušja. Brez ženstvenosti in erotike je dom pust in dolgočasen. Erotika pomeni lepoto, zunanjo urejenost vašega telesa in prijetno urejen dom. Le vaš užitek bo osrečil vašega moškega. Torej se doma ne vlečemo brezvoljne in v razvlečeni trenirki. Hkrati pa moram omeniti, da urejenost in lepota telesa in doma nista produkta perfekcionizma. Perfekcionizem uniči ves erotičen naboj in željo po seksualnosti. Vaš seksualni ogenj in lepota bo v moškem aktivirala željo, da ugodi vašim željam, če so le kolikor toliko realne. Včasih so bile ženske doma in so imele čas in prostor za erotiko. Dandanes smo vpete v moškem svetu, postale smo aktivni del družbene produkcije in tako nam zmanjkuje energije za nežnost, rahločutnost in srčnost. Seksualnost prebuja voljo do življenja in dela. To je pravzaprav edini motiv s katerim lahko motivirate vašega partnerja, da vam bo na uslugo. Ženska je za moškega privlačna samo takrat, ko je seksualna. Moč ženske je torej v njeni seksualnosti. Vsakodnevna nega seksualnega žara in priprava hrane za družino je steber, kjer se zgradijo močne partnerske vezi. Skrb za druge, kamor spada tudi priprava hrane je položaj nadrejenega. Naša mama nas je hranila, negovala in cartala. Mama je vedno nadrejena otroku. Torej je nega pozicija nadrejenega in ne podrejenega, kot to razlagajo feministična gibanja. Kdor kuha doma je šef doma. In vi, ste gospodarice svojega doma? Skrbite za dobro energijo, erotiko in dobro počutje ter zdravje družinskih članov preko hrane?
Moški bi se moral ukvarjati s svojo disciplino. To pomeni, da negujete neko področje svojega življenja in se ukvarjate z njim vsak dan. Na ta način boste dobili s strani partnerke kredibilnost in se vam bo na določenih področjih z veseljem podredila in vam prisluhnila. Partnerka, ki skrbi za vajino erotiko in pripravlja hrano, torej vas neguje in vam je nadrejena, torej ljubi, bo dobila občutek, da jo ljubite tudi vi. Na ta način bo zraslo zaupanje in občutek, da se lahko nasloni na moškega. Ženska se lahko nasloni le na nekoga, ki ji nastavi ramo in zdrži ogromne količine neugodja, nelagodja in bolečine ter premaga strah pred ženskimi emocionalnimi izlivi. In le takega moškega lahko ženska občuduje in spoštuje.

članek Karma +, marec, april 2018
Mirjam M. Korez, univ. dipl. biologinja
Živa Center, projekt »Biti Ženska«